ЧЕЗ Разпределение стартира проект за защита на птиците

Posted

Проектът е част от програма „Life” на Европейския съюз и е на стойност 2, 65 млн. евро ЧЕЗ Разпределение стартира проект за защита на живота и здравето на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене. Проектът е в продължение на дългосрочната политика на компанията за съхраняване на биологичното разнообразие. Усилията на дружеството в тази […]