Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

Posted

ЧЕЗ Разпределение взе участие в междунарден семинар на тема „Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи“ ЧЕЗ Разпределение взе участие в международен семинар за обмен на опит в обезопасяването на електрическата мрежа с цел опазване на птиците. На семинара бяха представени различни технически решения, реализирани по проекти с европейско финансиране.  Добрите практики на […]