ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРА СРЕЩА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БЕЗОПАСЕН ЗА ПТИЦИТЕ СТЪЛБ

Posted

Екипът на проекта “Живот за птиците“ проведе втората среща на експертната група, формирана с цел разработване на безопасен за птиците стълб. Задачата на групата е да разработи техническа спецификация за стълб, който да е част от електроразпределителната мрежа и да няма необходимост от допълнително обезопасяване. Планът е да се произведе и монтира в реални условия […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА ОТ САМОКОВ МОНТИРАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ПО МРЕЖАТА ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Posted

Акцията е част от мащабния проект „Живот за птиците“ на стойност 2,6 млн евро. ЧЕЗ Разпределение България започна дейности по монтиране на птицезащитни продукти за обезопасяване на мрежата и защита на живота на птиците. Компанията стартира с монтирането на платформа за повдигане на щъркелово гнездо в с. Доспей, община Самоков. Акцията е част от мащабния проект […]

Екип на проекта „Живот за птиците“ наблюдава застрашен вид гъски по време на теренните проучвания

Posted

Наблюдение на застрашен вид птици извърши партньорът на ЧЕЗ Разпределение в проекта “Life birds” –  Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) на 26 октомври. Две възрастни малки белочели гъски (Anser erythropus) бяха видяни  в блато Песчина, намиращо се на остров Персин по време на теренните проучвания по проекта. Това е първото доказано наблюдение на […]