Анализират се данните от приключилите теренни проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“

Posted

В началото на месец декември 2018 г. приключи първият етап от теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16 NAT/BG/000612. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която екипът на „ЧЕЗ Разпределение България“ […]