Правила за участие в конкурс „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“

Posted

Конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Организатори на конкурса – ЧЕЗ Разпределение България и БДЗП Цел на конкурса – популяризиране на проект „Живот за птиците“ и мерките, предприети от двете дружества за опазване на биоразнообразието. Повече информация може да бъде открита в настоящия сайт Период на конкурса – Срокът за подаване […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СТЪЛБОВЕ – ДОМ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ“. Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

Posted

ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ стартират художествен конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Инициативата е насочена към художници и street art артисти, които биха искали да преобразят електроразпределителните табла по централни градски улици в Западна България. Срокът за подаване на художествените проекти е от 05 […]