СТАРТИРАХА ТЕРЕННИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ

Posted

Стартираха теренните проучвания по проект „Живот за птиците“, изпълняван от ЧЕЗ Разпределение България, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която ще бъда получена допълнително информация за рисковите за птиците електрически стълбове и въздушни електропроводи в западната част на страната. Първият етап на […]