ЕРМ ЗАПАД С ИЗЛОЖБА ПО СЛУЧАЙ 30 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000

Posted

Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП ЕРМ Запад и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ организира изложба на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Инициативата е насочена към деца и възрастни, които припознават каузата за опазване на биологичното разнообразие и биха искали да претворят своите идеи […]

ЕРМ ЗАПАД СТАРТИРА КОНКУРС ЗА РИСУНКИ НА ТЕМА „ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СТЪЛБОВЕ – ДОМ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ“

Posted

Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП ЕРМ Запад и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ стартират художествен конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Инициативата е насочена към деца и възрастни, които припознават каузата за опазване на биологичното разнообразие и биха искали да претворят своите […]