Техниката е закупена по проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

Posted

ЕРМ Запад закупи три вишки по проект „Живот за птиците“. Техниката ще се използва за извършване на специализираните дейности по проекта, а именно обезопасяване на рискови стълбове с цел опазване живота на застрашени видове птици и намаляване аварийните ситуации, причинени от птици и/или гнезда на птици. Целите по проекта са да се обезопасят 5600 стълба, […]