ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА ОТ САМОКОВ МОНТИРАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ПО МРЕЖАТА ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Posted

Акцията е част от мащабния проект „Живот за птиците“ на стойност 2,6 млн евро. ЧЕЗ Разпределение България започна дейности по монтиране на птицезащитни продукти за обезопасяване на мрежата и защита на живота на птиците. Компанията стартира с монтирането на платформа за повдигане на щъркелово гнездо в с. Доспей, община Самоков. Акцията е част от мащабния проект […]

Екип на проекта „Живот за птиците“ наблюдава застрашен вид гъски по време на теренните проучвания

Posted

Наблюдение на застрашен вид птици извърши партньорът на ЧЕЗ Разпределение в проекта “Life birds” –  Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) на 26 октомври. Две възрастни малки белочели гъски (Anser erythropus) бяха видяни  в блато Песчина, намиращо се на остров Персин по време на теренните проучвания по проекта. Това е първото доказано наблюдение на […]

„ЖИВОТ ЗА ПТИЦИТЕ“ с номинация за европейските бизнес награди

Posted

Проектът на ЧЕЗ Разпределение България за защита на живота на птиците получи номинация в годишното издание за 2018 г. на Европейските бизнес награди. Европейската комисия ще отличи проекти на компании, допринесли значително за устойчивото развитие. Номинираните са класифицирани в шест категории: Управление: микро & малки фирми; Управление: средни и големи компании; Продукти и услуги; Процес; […]

Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

Posted

ЧЕЗ Разпределение взе участие в междунарден семинар на тема „Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи“ ЧЕЗ Разпределение взе участие в международен семинар за обмен на опит в обезопасяването на електрическата мрежа с цел опазване на птиците. На семинара бяха представени различни технически решения, реализирани по проекти с европейско финансиране.  Добрите практики на […]

Страртираха теренните проучвания

Posted

Страртираха теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ Tеренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16/NAT/BG/000612стартираха […]

ЧЕЗ Разпределение стартира проект за защита на птиците

Posted

Проектът е част от програма „Life” на Европейския съюз и е на стойност 2, 65 млн. евро ЧЕЗ Разпределение стартира проект за защита на живота и здравето на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене. Проектът е в продължение на дългосрочната политика на компанията за съхраняване на биологичното разнообразие. Усилията на дружеството в тази […]