„ЖИВОТ ЗА ПТИЦИТЕ“ с номинация за европейските бизнес награди

Posted

Проектът на ЧЕЗ Разпределение България за защита на живота на птиците получи номинация в годишното издание за 2018 г. на Европейските бизнес награди. Европейската комисия ще отличи проекти на компании, допринесли значително за устойчивото развитие. Номинираните са класифицирани в шест категории: Управление: микро & малки фирми; Управление: средни и големи компании; Продукти и услуги; Процес; […]

Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

Posted

ЧЕЗ Разпределение взе участие в междунарден семинар на тема „Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи“ ЧЕЗ Разпределение взе участие в международен семинар за обмен на опит в обезопасяването на електрическата мрежа с цел опазване на птиците. На семинара бяха представени различни технически решения, реализирани по проекти с европейско финансиране.  Добрите практики на […]

Страртираха теренните проучвания

Posted

Страртираха теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ Tеренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16/NAT/BG/000612стартираха […]

ЧЕЗ Разпределение стартира проект за защита на птиците

Posted

Проектът е част от програма „Life” на Европейския съюз и е на стойност 2, 65 млн. евро ЧЕЗ Разпределение стартира проект за защита на живота и здравето на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене. Проектът е в продължение на дългосрочната политика на компанията за съхраняване на биологичното разнообразие. Усилията на дружеството в тази […]