ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕ ОБЕЗОПАСИ 100 РИСКОВИ ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА В ОБЛАСТ ВРАЦА

Posted

В рамките на проекта „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП, компанията ще монтира и птицезащитни  елементи върху 130 стълба в региона ЧЕЗ Разпределение предприема мерки за защита на живота на птиците и предпазване на електроразпределителната мрежа от повреди в резултат на досега с тях в област Враца. Дейностите са част от мащабния проект „Живот […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕ ОБЕЗОПАСИ 77 РИСКОВИ ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА В ОБЛАСТ ПЕРНИК

Posted

Дейностите са част от проекта „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП ЧЕЗ Разпределение предприема мерки за защита на живота на птиците и предпазване на електроразпределителната мрежа от повреди в резултат на досега с тях в област Перник. Дейностите са част от мащабния проект „Живот за птиците“, изпълняван в партньорство с Българско дружество за защита […]

СТАРТИРАХА ТЕРЕННИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ

Posted

Стартираха теренните проучвания по проект „Живот за птиците“, изпълняван от ЧЕЗ Разпределение България, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която ще бъда получена допълнително информация за рисковите за птиците електрически стълбове и въздушни електропроводи в западната част на страната. Първият етап на […]

Правила за участие в конкурс „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“

Posted

Конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Организатори на конкурса – ЧЕЗ Разпределение България и БДЗП Цел на конкурса – популяризиране на проект „Живот за птиците“ и мерките, предприети от двете дружества за опазване на биоразнообразието. Повече информация може да бъде открита в настоящия сайт Период на конкурса – Срокът за подаване […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СТЪЛБОВЕ – ДОМ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ“. Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

Posted

ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ стартират художествен конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Инициативата е насочена към художници и street art артисти, които биха искали да преобразят електроразпределителните табла по централни градски улици в Западна България. Срокът за подаване на художествените проекти е от 05 […]

ЧЕЗ стартира мерки за защита на щъркели Инициативите са част от проекта „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

Posted

ЧЕЗ Разпределение България и  Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ стартират поредица от мерки за опазване на белия щъркел по проект „Живот за птиците“. Кампанията започва с идването на пролетта и завръщане на птиците в страната. Дейностите по проекта предвиждат за целия му период ЧЕЗ Разпределение България да монтира 900 платформи за повдигане на […]

Анализират се данните от приключилите теренни проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“

Posted

В началото на месец декември 2018 г. приключи първият етап от теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16 NAT/BG/000612. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която екипът на „ЧЕЗ Разпределение България“ […]

ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРА СРЕЩА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БЕЗОПАСЕН ЗА ПТИЦИТЕ СТЪЛБ

Posted

Екипът на проекта “Живот за птиците“ проведе втората среща на експертната група, формирана с цел разработване на безопасен за птиците стълб. Задачата на групата е да разработи техническа спецификация за стълб, който да е част от електроразпределителната мрежа и да няма необходимост от допълнително обезопасяване. Планът е да се произведе и монтира в реални условия […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА ОТ САМОКОВ МОНТИРАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ПО МРЕЖАТА ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Posted

Акцията е част от мащабния проект „Живот за птиците“ на стойност 2,6 млн евро. ЧЕЗ Разпределение България започна дейности по монтиране на птицезащитни продукти за обезопасяване на мрежата и защита на живота на птиците. Компанията стартира с монтирането на платформа за повдигане на щъркелово гнездо в с. Доспей, община Самоков. Акцията е част от мащабния проект […]

Екип на проекта „Живот за птиците“ наблюдава застрашен вид гъски по време на теренните проучвания

Posted

Наблюдение на застрашен вид птици извърши партньорът на ЧЕЗ Разпределение в проекта “Life birds” –  Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) на 26 октомври. Две възрастни малки белочели гъски (Anser erythropus) бяха видяни  в блато Песчина, намиращо се на остров Персин по време на теренните проучвания по проекта. Това е първото доказано наблюдение на […]