Продължават теренните проучвания по проект „Живот за птиците“

Posted

До края на месец ноември ще продължат теренните проучвания по проект „Живот за птиците“, изпълняван от ЧЕЗ Разпределение България, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която ще бъдe получена допълнително информация за рисковите за птиците електрически стълбове и въздушни електропроводи в западната […]

Гнездовият сезон за наблюдаваните щъркели в село Драгушиново приключи успешно

Posted

Успешно приключи гнездовият сезон за двойката бели щъркели в село Драгушиново (община Самоков), чието гнездо беше наблюдавано благодарение на специална камера, поставена в рамките на проект „Живот за птиците“. Щъркелите успяха да отгледат три малки, които напуснаха гнездото в средата на месец август. Село Драгушиново е населеното място с най-много активни щъркелови гнезда в България […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕ ОБЕЗОПАСИ 100 РИСКОВИ ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА В ОБЛАСТ ВРАЦА

Posted

В рамките на проекта „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП, компанията ще монтира и птицезащитни  елементи върху 130 стълба в региона ЧЕЗ Разпределение предприема мерки за защита на живота на птиците и предпазване на електроразпределителната мрежа от повреди в резултат на досега с тях в област Враца. Дейностите са част от мащабния проект „Живот […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕ ОБЕЗОПАСИ 77 РИСКОВИ ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА В ОБЛАСТ ПЕРНИК

Posted

Дейностите са част от проекта „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП ЧЕЗ Разпределение предприема мерки за защита на живота на птиците и предпазване на електроразпределителната мрежа от повреди в резултат на досега с тях в област Перник. Дейностите са част от мащабния проект „Живот за птиците“, изпълняван в партньорство с Българско дружество за защита […]

СТАРТИРАХА ТЕРЕННИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ

Posted

Стартираха теренните проучвания по проект „Живот за птиците“, изпълняван от ЧЕЗ Разпределение България, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която ще бъда получена допълнително информация за рисковите за птиците електрически стълбове и въздушни електропроводи в западната част на страната. Първият етап на […]

Правила за участие в конкурс „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“

Posted

Конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Организатори на конкурса – ЧЕЗ Разпределение България и БДЗП Цел на конкурса – популяризиране на проект „Живот за птиците“ и мерките, предприети от двете дружества за опазване на биоразнообразието. Повече информация може да бъде открита в настоящия сайт Период на конкурса – Срокът за подаване […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СТЪЛБОВЕ – ДОМ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ“. Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

Posted

ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ стартират художествен конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Инициативата е насочена към художници и street art артисти, които биха искали да преобразят електроразпределителните табла по централни градски улици в Западна България. Срокът за подаване на художествените проекти е от 05 […]

ЧЕЗ стартира мерки за защита на щъркели Инициативите са част от проекта „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

Posted

ЧЕЗ Разпределение България и  Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ стартират поредица от мерки за опазване на белия щъркел по проект „Живот за птиците“. Кампанията започва с идването на пролетта и завръщане на птиците в страната. Дейностите по проекта предвиждат за целия му период ЧЕЗ Разпределение България да монтира 900 платформи за повдигане на […]

Анализират се данните от приключилите теренни проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“

Posted

В началото на месец декември 2018 г. приключи първият етап от теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16 NAT/BG/000612. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която екипът на „ЧЕЗ Разпределение България“ […]

ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРА СРЕЩА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БЕЗОПАСЕН ЗА ПТИЦИТЕ СТЪЛБ

Posted

Екипът на проекта “Живот за птиците“ проведе втората среща на експертната група, формирана с цел разработване на безопасен за птиците стълб. Задачата на групата е да разработи техническа спецификация за стълб, който да е част от електроразпределителната мрежа и да няма необходимост от допълнително обезопасяване. Планът е да се произведе и монтира в реални условия […]