ЕРМ ЗАПАД ОРГАНИЗИРА ИЗРИСУВАНЕ НА БЛОК В ГРАД БЕЛЕНЕ

Posted

Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП ЕРМ Запад и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ организираха изрисуване на жилищен блок като част от проекта „Живот за птиците“. Художниците  от „140 Идеи“ изрисуваха стена на блок, намиращ се на централно място в град Белене. Стенописът е с акцент върху […]

ЕРМ ЗАПАД УЧАСТВА В ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА „ДНИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА“

Posted

Дружеството представи проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП ЕРМ Запад взе участие в третото издание на „Дни на енергетиката“, организирани от Европейската комисия. Проектът „Живот за птиците“ беше избран като проект с обществено значение, който да има самостоятелен щанд. Представители на проектния екип разясняваха целите, дейностите и постигнатите резултати през двата дни на […]

ЕРМ ЗАПАД С ИЗЛОЖБА ПО СЛУЧАЙ 30 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000

Posted

Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП ЕРМ Запад и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ организира изложба на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Инициативата е насочена към деца и възрастни, които припознават каузата за опазване на биологичното разнообразие и биха искали да претворят своите идеи […]

ЕРМ ЗАПАД СТАРТИРА КОНКУРС ЗА РИСУНКИ НА ТЕМА „ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СТЪЛБОВЕ – ДОМ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ“

Posted

Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП ЕРМ Запад и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ стартират художествен конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Инициативата е насочена към деца и възрастни, които припознават каузата за опазване на биологичното разнообразие и биха искали да претворят своите […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИ ОТЛИЧИЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС НА БФБЛ

Posted

Компанията победи в категорията „Инвеститор в околната среда“ ЧЕЗ Разпределение получи първа награда в категорията „Инвеститор в околната среда“ на годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите. Отличен беше проектът „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. В рамките на инициативата експерти анализират кои са […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МОНТИРА 636 ПЛАТФОРМИ ЗА ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА

Posted

В рамките на проекта „Живот за птиците“ компанията обезопаси и 619 стълба ЧЕЗ Разпределение България монтира 636 платформи за щъркелови гнезда в рамките на проекта „Живот за птиците“. Грижата за щъркелите е част от политиката на компанията за съхраняване на биологичното разнообразие. Освен че предпазват птиците, платформите спомагат за опазване на околната среда чрез предотвратяване […]

LifeBirds

ДЕЙНОСТИТЕ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В УНГАРИЯ

Posted

Проведе се 12-то издание на инициативата ЧЕЗ Разпределение България взе участие в международна конференция на тема „Опазване на птиците във влажните зони и недопускане на сблъсъка на птиците с електропроводите“. Това е 12-тото издание на инициативата за представяне на дейности, свързани със защитата на живота на птиците. Организирана е от унгарски правителствени и неправителствени организации […]

533 ПЛАТФОРМИ ЗА ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА МОНТИРА ЧЕЗ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Posted

Монтирана е камера за наблюдение на живота на щъркелова двойка в с. Драгушиново  ЧЕЗ Разпределение монтира общо 533 платформи за щъркелови гнезда в Западна България, за да осигури безопасно гнездене на птиците. Кампанията през този сезон приключи с идването на пролетта и завръщането на щъркелите в страната, когато е и времето, в което приключва разрешителният […]

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИ НА НАЙ-ЗНАЧИМАТА ЕКОЛОГИЧНА НАГРАДА В СВЕТОВЕН МАЩАБ

Posted

Проектът на дружеството „Живот за птиците“ грабна приза „Energy Globe” ЧЕЗ Разпределение получи най-важната екологична награда в света – „Energy Globe” за своя проект „Живот за птиците“. Инициативата е изпълнявана съвместно с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ – най-голямата неправителствена организация с 1400 членове. В рамките на проекта експерти анализират кои са най-рисковите […]

Приключиха теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“

Posted

В края на месец ноември 2020 г. приключиха теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16/NAT/BG/000612. Това е една от ключовите дейности в проекта, от която екипите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българско дружество […]