„ЖИВОТ ЗА ПТИЦИТЕ“ с номинация за европейските бизнес награди

Проектът на ЧЕЗ Разпределение България за защита на живота на птиците получи номинация в годишното издание за 2018 г. на Европейските бизнес награди. Европейската комисия ще отличи проекти на компании, допринесли значително за устойчивото развитие.

Номинираните са класифицирани в шест категории: Управление: микро & малки фирми; Управление: средни и големи компании; Продукти и услуги; Процес; Развитие на сътрудничеството за страната; Бизнес и биоразнообразие. Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, (LIFE16/NAT/BG/000612) се състезава в категория „Бизнес и биоразнообразие“.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на церемония, организирана от Европейската Комисия и Австрийското министерство за устойчиво развитие, която ще се състои във Виена на 14 ноември 2018г.