Правила за участие в конкурс „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“

 1. Конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“.
 2. Организатори на конкурса – ЧЕЗ Разпределение България и БДЗП
 3. Цел на конкурса – популяризиране на проект „Живот за птиците“ и мерките, предприети от двете дружества за опазване на биоразнообразието. Повече информация може да бъде открита в настоящия сайт
 4. Период на конкурса – Срокът за подаване на художествените проекти е от 05 април до 30 април 2019 г.
 5. Един участник има право да участва с повече от един проект.
 6. Всеки проект трябва да бъде подаден с данни за обратна връзка – име и фамилия на участника, възраст на участника, телефон номер и имейл адрес за контакт.
 7. В случай, че участникът е под 18г. е необходимо:

– Да се посочат: име и фамилия на родител/ настойник, както и данни за контакт.

– Проектът да се подаде от електронната поща на родителя/ настойника.

– Проектът да бъде придружен с Декларация за участие в конкурс.

Изтегли декларацията с клик ТУК 

 1. Не забравяйте да посочите в кой град искате да реализирате проекта.
 2. Допуска се съвместно участие с един проект на повече от едно лица.
 3. Проектите трябва да включват поне една дива птица като Бял щъркел, Черен щъркел, Белоглав лешояд, Египетски лешояд, Царски орел, Морски орел, Орел змияр, Голям воден бик, Синявица, Къдроглав пеликан, Червеногуша гъска, Вечерна ветрушка или Домашно врабче, в контакт с елементи от електроразпределителната мрежа. Снимки на посочените птици може да видите в нашата галерия
 4. Приемат се художествени проекти във формати jpeg и pdf, независимо от начина им на изработване.
 5. С включването в конкурса художниците гарантират своята способност и компетенция за претворяване на проекта си върху разпределителна касета (приблизителни размери около 1,5м2), чиято повърхност е подготвена за работа с боя.
 6. При интерес за рисуване в други населени места или при друга необходимост, локациите ще бъдат преразгледани.
 7. Проектите се приемат на имейл адрес communications@cez.bg до 16:30ч. на 30.04.2019г.
 8. Участниците в конкурса могат да бъдат от Перник, Пирдоп, Враца и Благоевград или от всяко друго населено място, от което могат да осигурят своето придвижване до някой от посочените градове за необходимия период на изрисуване.
 9. ЧЕЗ Разпределение ще обезпечи необходимите материали за изрисуване на касетите.
 10. Изрисуването на касетите ще се осъществява с екстериорни бои (устойчиви на атмосферни влияния – дъжд и UV лъчи) в периода от 18.05.2019 г. до 31.05.2019 г.
 11. Всички проекти ще бъдат оценени от 5-членна комисия от УС на ЧЕЗ Разпределение и БДЗП.
 12. Участниците, чиито проекти ще бъдат реализирани върху разпределителни касети, ще бъдат обявени на 2 май на lifebirds.eu
 13. Участниците, чиито проекти ще бъдат реализирани върху разпределителни касети, ще получат по електронна поща допълнителни указания за следващия етап.
 14. С подаване на проект на посочения имейл адрес всеки участник или родител/настойник приема настоящите правила и потвърждава, че е информиран относно обработката, от страна на организаторите на конкурса и партньорските им организации, на посочените в т. 6 негови и/или на неговото дете лични  данни :

–  с цел провеждане на настоящия конкурс и всички свързани с него публични инициативи и мероприятия, включително за популяризирането му чрез публикации в социалните мрежи, интернет страниците на дружеството и др. средства за публична комуникация

– за целия период от време за провеждане на конкурса и до 5 години след  неговото приключване.

 1. Върху всяко изрисувано табло трябва да бъде включено логото на проекта, с което всеки художник ще бъде снабден в няколко формата.
 2. Участниците предоставят права на ЧЕЗ Разпределение и БДЗП върху рисунките, с цел използването им при провеждане на настоящия конкурс и всички свързани с него публични инициативи и мероприятия, включително за популяризирането му чрез публикации в социалните мрежи, интернет страниците на дружеството и др. средства за публична комуникация