ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТИРА КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СТЪЛБОВЕ – ДОМ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ“. Инициативата е част от проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ стартират художествен конкурс на тема „Електрическите стълбове – дом на дивите птици“. Инициативата е насочена към художници и street art артисти, които биха искали да преобразят електроразпределителните табла по централни градски улици в Западна България.

Срокът за подаване на художествените проекти е от 05 април до 30 април 2019 г. на имейл адрес communications@cez.bg. Всеки артист с одобрен проект ще получи възможност  да претвори своята идея в по-голям мащаб – върху разпределително табло в един от градовете – Перник, Пирдоп, Враца и Благоевград.  ЧЕЗ Разпределение ще поеме разходите за материали, необходими за изрисуване на съоръженията.

Всички разпределителни касети, върху които ще се реализира инициативата, ще бъдат проверени, за да се потвърди изрядното им техническо състояние, а участниците ще преминат през инструктаж за работа върху тях. Непълнолетните участници трябва да притежават съответното разрешение от своите настойници за рисуване върху съоръженията на дружеството.

Целта на настоящата инициатива е да популяризира проекта „Живот за птиците“,  който включва теренни проучвания, създаване на прототип за безопасни за птиците стълбове, осигуряване на възможности за безопасно гнездене, монтиране на защитни и маркиращи съоръжения и други дейности за опазване на живота на птиците, уязвими при досега с електроразпределителната мрежа.