Проект „Живот за птиците“ беше представен на конференция за опазването на природата в Грузия

В периода 3-4 октомври 2019 г. представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), партньор на ЧЕЗ Разпределение в проект „Живот за птиците“, взеха участие в международна конференция за опазване на природата. Събитието се проведе в гр. Тбилиси, Грузия, в рамките на проект „Млади лидери за опазване на природата“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС и изпълняван в партньорство между БДЗП, Грузинското дружество за защита на дивия свят (SABUKO) и Турското дружество за защита на птиците (Doğa Derneği). Конференцията беше организирана от водещия партньор на проекта – SABUKO. В събитието участваха и представители на Doğa Derneği, на Mладежката глобална организация за опазване на биоразнообразието и природата GYBN, немската организация за международно сътрудничество GIZ, WWF Кавказ и други.

По време на конференцията участниците от БДЗП представиха дейностите на проект „Живот за птиците“, които целят обезопасяване на рискови електропроводи, монтиране на 900 броя платформи за обезопасяване на гнезда на Бял щъркел, както и разработване на национален стандарт за безопасен за птиците стълб.