Проект „Живот за птиците“ беше представен пред Електрическа Агенция на Република Кипър

На 25/09/2019 г представител на проект LIFE BIRDS ON POWER LINES (LIFE16 NAT/BG/000612) взе участие в среща с представители на Кипърската Електрическа Агенция, на която бяха представени дейността на ЧЕЗ Разпределение и Българско дружество за защита на птиците за обезопасяване на опасни за птиците електропроводи в Западна България. Освен основните цели на проекта: намаляване смъртността на застрашени видове птици чрез обезопасяване на рискови електропроводи, маркиране на проводници и повдигане на рискови щъркелови гнезда, бяха представени и допълнителните ползи от реализирането на проекта, а именно намаляване аварийните ситуации, причинени от птици и подобряване на електроразпределителната инфраструктура.

На 26/09/2019 г проект „Живот за птиците“ беше представен и на среща на LIFE проекти от Средиземноморието (Кипър, Гърция, Испания и Израел), посветени на опазването на ястребовия орел, които предвиждат сателитна телеметрия и обезопасяване на рискови електропроводи. Представен бе натрупаният опит на ЧЕЗ Разпределение и БДЗП, свързан с изолиране на опасни стълбове и подобряване сигурността на електроразпределителната мрежа.