ЕРМ ЗАПАД УЧАСТВА В ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА „ДНИ НА ЕНЕРГЕТИКАТА“

Дружеството представи проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

ЕРМ Запад взе участие в третото издание на „Дни на енергетиката“, организирани от Европейската комисия. Проектът „Живот за птиците“ беше избран като проект с обществено значение, който да има самостоятелен щанд.

Представители на проектния екип разясняваха целите, дейностите и постигнатите резултати през двата дни на събитието – 19 и 20 септември.

„Дни на енергетиката“ е конференция, която за трета поредна година събира обществено значими проекти от цяла Европа. Целта й е да се сподели опит как се изгражда устойчива в бъдещето и екологична енергийна инфраструктура чрез  иновативни технологични решения.

През втория ден на събитието ЕРМ Запад взе участие в дискусия относно добрите практики за повишаване сигурността на електроразпределителната инфраструктура, както и иновативните решения, имплементирани по време на реализиране на проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП и финансиран от програма LIFE на Европейската комисия.