ЕРМ Запад запозна партньорите си в област Ловеч с мерките, които прилага за опазване на живота на птиците

Компанията организира втори семинар на тема „Безопасен полет за птиците над България“

ЕРМ Запад организира втори семинар на тема „Безопасен полет за птиците над България“ в рамките на проекта „Живот за птиците“. Събитието се проведе на 14.05.2024 г. в Ловеч. В него взеха участие експерти от енергийния бранш, неправителствени организации и местната власт – БДЗП, ЕРП Север, Национален парк „Централен балкан“, Сдружение „Деветашко плато“, РИОСВ-Плевен, Областна управа. Първият семинар се проведе в края на април в Благоевград.

Целта на семинара беше ЕРМ Запад да сподели своя опит в опазването на живота на птиците, както и да се обсъдят актуалните проблеми, дейностите и най-вече да се потърсят работещите решения, за да се избегне конфликтът на птици със съоръжения от електроразпределителната мрежа.

В момента ЕРМ Запад в партньорство с БДЗП (Българско дружество за защита на птиците) изпълнява два проекта, които са съфинансирани по програма LIFE – „Живот за птиците“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“. В хода на проектите са извършени теренни проучвания и са локализирани най-рисковите за птиците места по мрежата. Една от ключовите цели на проектите е разработването на прототип на специална конзола, която да направи стълбовете безопасни за птиците. Монтажът на прототипните конзоли стартира през 2023 г. В момента експертите от БДЗП наблюдават ефекта от новата конструкция, за да определят дали целите са постигнати – сведена до минимум смъртност на птиците. В случай че конзолата се окаже успешна, тя ще може да се прилага и от други дружества, за които опазването на живота на птиците е стратегически приоритет.

В рамките на програма Life ЕРМ Запад има ангажимент да обезопаси общо 6600 електрически стълба, да постави 4900 маркиращи устройства (дивертори) и да монтира 900 платформи за щъркелови гнезда в рамките на двата проекта. До момента са обезопасени общо 4700 стълба, поставени са 3000 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи на територията на Западна България.