Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

ЧЕЗ Разпределение взе участие в междунарден семинар на тема „Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи“

ЧЕЗ Разпределение взе участие в международен семинар за обмен на опит в обезопасяването на електрическата мрежа с цел опазване на птиците. На семинара бяха представени различни технически решения, реализирани по проекти с европейско финансиране.

 Добрите практики на компанията бяха представени от  Крум Гледжарски, ръководител отдел „Управление на качеството“ и  Мария Георгиева, ръководител сектор „Екология и пожарна безопасност“. Участие в семинара взеха и представители от Латвия, Беларус, Португалия, Германия, Полша, както и от домакините – Литва.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД представи дългогодишната си политика за опазване на биологичното разнообразие, както и настоящия си проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”. Проектът  LIFE16/NAT/BG/000612 е с бюджет 2,65 млн. евро.