ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЕЗОПАСИ 355 ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА

БДЗП отново дава възможност за проследяване на живота в щъркелово гнездо на живо

ЧЕЗ Разпределение България обезопаси 355 щъркелови гнезда за последния разрешителен период септември 2019 г. – февруари 2020 г. Дейностите бяха извършени в рамките на проекта „Живот за птиците“, изпълняван в партньорство с БДЗП /Българско дружество за защита на птиците/.

В рамките на проекта компанията обезопаси 459 стълба по осем различни електропровода в защитената местност на Кресненското дефиле, на територията на природен парк Врачански Балкан, защитена местност Персин в област Плевен, в района на Дупница и Монтана.  В местност Персин компанията монтира и 138 маркиращи устройства  по електропровода, които намаляват риска от сблъсък на птиците в него.

През настоящата година, след отмяна на извънредното положение, ЧЕЗ Разпределение  ще стартира обезопасяването на 1132 стълба по 26 различни електропровода в районите на Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Сливница и Своге, а през следващия разрешителен период за работа със щъркелови гнезда компанията планира да обезопаси още 300 гнезда.

За втора поредна година партньорът по проекта за защита на птиците БДЗП дава възможност за наблюдение чрез уеб камера на живота на щъркелите в  гнездо в село Драгушиново, община Самоков. Това може да се направи на адрес  free-webcambg.com, в секция „Разни“.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, LIFE16/NAT/BG/000612 цели защита на живота на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене. Проектът е в продължение на дългосрочната политика на ЧЕЗ Разпределение за съхраняване на биологичното разнообразие.