Кръсти двойката бели щъркели от село Драгушиново

Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/  дава възможност  на всеки желаещ да стане  кръстник на двойката бели щъркели от село Драгушиново, която се следи на живо с помощта на уеб камера, монтирана близо до гнездото. За втора година животът на двойката бели щъркели в самоковското село може да бъде проследяван 24 часа в денонощието. Дългокраките птици вече имат много приятели в YouTuBe канала на БДЗП, където може да се наблюдава ежедневието им.

Предизвикваме всеки, който желае да стане кръстник на семейството щъркели, да даде своето предложение за имена на мъжката и женската птица в коментар под пост за избор на имена на щъркелите от село Драгушиново на @BSPBirds във Facebook. Постът ще бъде достъпен за коментари и предложения от 25 април, събота до 27 април, понеделник 2020 г. На 28 април, ворник, с гласуване в анкета, отново във Facebook, ще бъдат избрани имената на щъркелите от двойката в село Драгушиново.

Предложенията за имена на щъркелите могат да бъдат правени и като коментар под Live stream в YouTube канала на БДЗП.

Този от Вас, чиито предложения за имена на двойката щъркели бъдат избрани от гласувалите, ще стане кръстник на щъркелите и ще спечели тениска, папка и тефтер с бял щъркел. С предложението си в конкурса, участниците се съгласяват имената им да бъдат използвани за популяризиране на проекта. Имената на кръстника на щъркелите ще бъдат оповестени и на сайта на проект Живот за птиците“ – lifebirds.eu.

Монтирането на уеб камерата в щъркеловото гнездо в село Драгушиново, община Самоков, е част от мерките за опазване на белия щъркел по проект „Живот за птиците“, изпълняван от ЧЕЗ Разпределение България в партньорство с БДЗП. Извършваните наблюдения на живота на щъркеловото семейство са един от подходите за обстойно проучване на ежедневните навици на птиците. На по-късен етап това изследване ще помогне за набелязване на конкретни мерки и стъпки, които биха били полезни за птиците в бъдеще.