ДЕЙНОСТИТЕ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В УНГАРИЯ

LifeBirds

Проведе се 12-то издание на инициативата

ЧЕЗ Разпределение България взе участие в международна конференция на тема „Опазване на птиците във влажните зони и недопускане на сблъсъка на птиците с електропроводите“. Това е 12-тото издание на инициативата за представяне на дейности, свързани със защитата на живота на птиците. Организирана е от унгарски правителствени и неправителствени организации и се провежда с цел обмяна на опит между участниците във връзка с опазване на биологичното разнообразие. В нея се включиха България, Унгария, Сърбия, Словакия, Румъния и Хърватска.

Крум Гледжарски, ръководител „Управление на качеството“ и Мария Георгиева, ръководител сектор „Екология“ в дружеството представиха пред участниците дейностите, изпълнявани от ЧЕЗ Разпределение в рамките на проект „Живот за птиците“. Вторият проект с подобна цел, в който дружеството взима участие – „Транснационално опазване на птиците по река Дунав” – беше представен от координиращия бенефициент  – Raptor Protection of Slovakia.

„Обмяната на опит е изключително ценна, защото можем да се запознаем отблизо с добри практики и техните резултати и да обмислим прилагането им съобразно особеностите на нашата територия. Същевременно представихме нашите усилия за защита на птиците и напредъка ни, които силно впечатлиха участниците и за пореден път ни доказаха, че сме на прав път“, коментира Мария Георгиева, която е и ръководител на проекта „Живот за птиците“.

И двата проекта, в рамките на които ЧЕЗ Разпределение изпълнява дейности за защита на птиците, целят намаляване на конфликта диви птици-електропроводи, минимизиране на риска от пожари и аварии по мрежата и опазване на биологичното разнообразие.