ЕРМ ЗАПАД ОБЕЗОПАСИ ЗА ПТИЦИТЕ 508 СТЪЛБА И МОНТИРА 103 ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Дружеството представи в Дупница напредъка по двата проекта, които изпълнява по програма LIFE

ЕРМ Запад обезопаси общо 508 електрически стълба и монтира 103 платформи за щъркели на територията на област Кюстендил за периода 2018 – 2023.

Това стана ясно на събитие в гр. Дупница, където на 28 март компанията представи напредъка си по изпълнение на два проекта („Живот за птиците“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“).

Те са съфинансирани по програма LIFE и се изпълняват съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

„Сблъсъкът на птиците с електроенергийните съоръжения често пъти води до прекъсвания на електрозахранването и до неудобства за битовите потребители и бизнеса. В ЕРМ Запад приемаме изключително сериозно ангажиментите си към клиентите, но и към опазването на природното разнообразие. Благодарение на усилията на нашите служители и участието ни в двата проекта отбелязваме сериозен напредък в постигането на нашите цели“, каза Крум Гледжарски, ръководител на отдел „Управление на качеството“ в ЕРМ Запад.

В рамките на програма Life компанията има ангажимент да обезопаси общо 6600 електрически стълба, да постави 4900 маркиращи устройства (дивертори) и да монтира 900 платформи за щъркелови гнезда в рамките на двата проекта.

До момента са обезопасени общо 4700 стълба, поставени са 3000 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи на територията на Западна България.

За цялостната си политика за опазване на околната среда компанията бе класирана на първо място в конкурса на b2BMedia „Най-зелените компании в България“ за 2023 година.